Betaling van de GENDIA factuur dient te gebeuren binnen de maand na ontvangst van de factuur.
Zonder betaling van de factuur kan het resultaat van de test niet worden meegedeeld.
Wanneer de integrale factuur niet betaald is binnen de maand na de factuurdatum, wordt een forfaitaire administratieve kost van 75 Euro in rekening gebracht en 12% per jaar interest.
Wanneer een consultatieafspraak wordt afgezegd, wordt een reservatiekost van 50 Euro in rekening gebracht.
Bij betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Print Friendly, PDF & Email